حامد رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
پست الکترونیکی: h.rahimy[at]shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 32317171-025

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، از سال 82 تا 86
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، دانشگاه کردستان، از سال 87 تا 89

سوابق آموزشی

 • تدریس در دانشگاه کردستان از سال 87 تا 89
 • تدریس در دانشگاه پیام نور قم از سال 89 تا 94
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قم از سال 88 تا 95
 • تدریس در موسسه آموزش عالی شهاب دانش از سال 91 تاکنون

سوابق شغلی

 • همکاری در شرکت اکسیر سافت اصفهان به عنوان تحلیل گر و برنامه نویس 84 -86
 • فعالیت در شرکت فناوری پیشرفته پردیس به عنوان برنامه نویس ارشد 86-87
 • فعالیت در بنیاد علوم وحیانی اسراء به عنوان کارشناس مسئول نرم افزار 89-92
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شهاب دانش 91-تاکنون

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال
  • Mammographic Classification Based On Fuzzy Method and Histogram Information,I.Rahimi, H.rahimi, S.Soheili, November 2012, International Journal of Science And Engineering Investigations
 • مقالات کنفرانس
  • نهان نگاری تطبیق پذیر مقاوم براساس بهترین تفاضل پیکسل ها، ح.رحیمی، ح.دانیالی، آبان 89، ششمین کنفرانس بین المللی پردازش تصویر ایران (اصاهان).
  • نهان نگاری تطبيق پذير مقاوم و پر ظرفيت با استفاده از تبديل موجک، ح.رحیمی، ر.احسن، اسفند 89، اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات (مااشهر).
  • مقایسه روش های پیش بینی فازی در کارآیی :DEA رگرسیون فازی و شبکه عصبی فازی، ا.رحیمی، ح.رحیمی، اردیبهشت 90، چهارمین کنفرانس بين المللي انجمن ایرانی تحقيق در عمليات (رشت).
  • طبقه بندی تراکم ماموگرافی براساس ROI فازی و اطلاعات هیستوگرام آن، ح.رحیمی، ا.رحیمی، تیر 90، یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران (زاهدان).
  • مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص نوع سرطان، ن.آذری، ر.احسن، ح.رحیمی، مهر92، اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات (رودسر).
  • بهینه سازی مسئله چند وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ح.رحیمی، خرداد 95، نخستین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات.
  • Robust Image Steganography using pixel-value differencing and histogram correction, H.Rahimi ,June 2014, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, Tehran.
 • کتاب ها
  • کتاب راهنمای سریع مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C++، حامد رحیمی، انتشارات نام آوران، سال 1395
 • سایر انتشارات

برنامه هفتگی ترم جاری